"Kultūru daudzveidība kā mācīšanās rīks jaunatnes darbā" - labās prakses rokasgrāmata

0No 2017. aprīļa līdz 2019. gada marta beigām organizācijas no Lielbritānijas, Latvjas, Slovēnijas, Spānijas un Itālijas, kas strādā ar jaunatni, īstenoja “Erasmus+” Startēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas projektu “Kultūru daudzveidība kā mācīšanās rīks jaunatnes darbā”, kura ietvaros tapa rezultāts – labās prakses  rokasgrāmata, kurā ir apkopoti labās prakses piemēri darbam ar jaunatni.

 Pēc vizītes Tukumā, partneri kā labās prakses piemērus rokasgrāmatā iekļāva iniciatīvu “Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” un biedrību “Radošo personību klubs “LIGZDA”.

 Labās prakses rokasgrāmatu skatīt šeit.

Papildus informācija