Pieredzes brauciens uz Kurzemi

Mūsējie mazā

24. martā Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra, Jauniešu sociālā centra, Slampes kopienu centra “Rīti” un Sēmes jauniešu centra darbinieki, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Kuldīgu un Liepāju.

 

 

Pirmā pieturvieta bija Kuldīgas jauniešu māja, kurā notika aktīva gatavošanās atvēršanas svētkiem. Jauniešu māja ir ēka ar senu vēsturi, kas izremontēta un iekārtota gan par pašvaldības, gan projektu līdzekļiem. Līdz šim jaunatnes darbs notika Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā, kur jauniešiem bija atvēlēta telpa, taču tas bija par maz, tāpēc radās ideja par jauniešu māju kā atsevišķu ēku. Jauniešu mājā ir telpas brīvajam laikam, sporta aktivitātēm, dažādām nodarbībām, kā arī istabiņas nakšņošanai, kas sniedz iespēju īstenot diennakts nometnes un dažādus starptautiskus projektus. Darbinieki mums izrādīja visas telpas, tai skaitā arī pagrabu, kur “helovīnos” jaunieši bija ierīkojuši “šausmu istabas”, kuras radīja necerētu lielu interesi bērnu un jauniešu vidū.

 

Kuldīgā ir spēcīgas tradīcijas jauniešu iniciatīvu īstenošanā un lieliska sadarbība ar skolām. Aktīvi darbojas jauniešu dome, skolu pašpārvaldes, jaunieši var piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt 300 eiro finansējumu savām iniciatīvām, aktīvi darbojas arī vietējo brīvprātīgo tīkls, tiek organizēti dažādi ikgadējie pasākumi – jauniešu diena, ģimenes diena, velo brauciens u.c. Vizītes laikā pārrunājām dažādus jautājumus par jauniešu iesaisti un motivēšanu, savukārt Kuldīgas kolēģiem varējām pastāstīt par savu pieredzi Eiropas Brīvprātīgā darba programmā.

 

Tālāk devāmies uz Liepājas jauniešu māju. Atšķirībā no Kuldīgas, Liepājas jauniešu mājā aktivitātēm ir pieejama viena liela telpa, mūzikas telpa un virtuvīte. Jauniešu mājā notiek dažādas aktivitātes – video skola, radošā rakstīšana, mūzikas nodarbības, projektu rakstīšana, dažādu iniciatīvu grupu tikšanās, brīvprātīgie no citām valstīm vada svešvalodu nodarbības, kā arī notiek dažādi regulārie un vienreizējie pasākumi. Nereti lielajā telpā notiek vairākas iniciatīvas vienlaicīgi un lielākais izaicinājums ir sadalīt telpu tā, lai visi būtu apmierināti. Kolēģi atzina, ka tas ir aktuāls jautājums, ko nākotnē būs jārisina.

 

Pārliecinājāmies, ka katrā pašvaldībā ir sava infrastruktūra darbam ar jauniešiem, nav tāds vienots modelis un sistēma darbā ar jauniešiem, katrs strādā pēc saviem ieskatiem un esošās situācijas pašvaldībā. Jaunatnes darba efektivitāte ir atkarīga no pašvaldības atbalsta, jaunatnes jomā iesaistīto kompetencēm, komandas darba un sadarbību starp jaunatnes jomā iesaistītajiem.

 

Apkopojot Kuldīgas un Liepājas jauniešu centros redzēto un dzirdēto, brauciena dalībnieki atzina, ka ir ieguvuši pozitīvas emocijas un motivāciju pilnveidot savu ikdienas darbu ar jauniešiem, kā arī ieviest jauninājumus gan savā darba vidē, gan darbībā kopumā.

 

Liels paldies mūsu Kuldīgas un Liepājas kolēģiem par viesmīlību un nesavtīgu dalīšanos pieredzē!

 

 

Sagatavoja:

Ieva Upesleja

Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

 

Liepājā mazā   Liepājā 1 mazā  Kuldīgā mazā

 

Papildus informācija