Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu parlamentu festivāls "SKY'19"

No 14. līdz 16. augustam Engures novada Smārdes pagasta viesu namā “Kalna Žagari” norisinājās jau otrais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu parlamentu vasaras festivāls "SKY 2019", ko organizēja Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Engures novada jauniešu atbalsta personu Ilzi Steriņu un festivāla brīvprātīgo organizatoru grupu - skolēnu parlamentāriešiem Anci Turku, Anniku Kristenu Ozoliņu, Adrianu Gūtšmitu, Lindu Bitti un Amandu Penezi.

Pasākums bija pašu jauniešu iniciēts, radot iespēju iesaistītajiem aktīvi darboties, plānot un organizēt pasākuma saturu un norisi.

IMG 1266

Festivāla pirmajā dienā, kad visi pasākuma dalībnieki bija ieradušies un piereģistrējušies, jaunieši ierīkoja telšu pilsētiņu, iekārtoja darba un atpūtas zonas, izrotājot teritoriju ar krāsainiem karodziņiem, kas radīja pozitīvu un radošu gaisotni. Šī diena bija veltīta tam, lai dalībnieki iepazītos un sadraudzētos. Visiem patika iepazīšanās spēles,tomēr vislabāk jaunieši sadarbojās, kopā gatavojot vakariņas un kurinot ugunskuru. Pēc vakariņām bija pienācis laiks sportiskām un radošām aktivitātēm, lai izkustētos un citam citu labāk iepazītu. Jaunieši krāsoja mandalas, veidoja hennas zīmējumus, savukārt parlamentārietis Adrians Gūtšmits un viņa deju partnere Sabīna Šulca mācīja jauniešiem tautas dejas. Vakara turpinājumā jaunieši baudīja Denija Griezes muzikālo priekšnesumu un ģitārspēli pie ugunskura. Bet vakara turpinājumā organizatori bija sagatavojuši nakts orientēšanās sacensības ar dažādiem uzdevumiem, kuru pildīšanā bija nepieciešama gan veiklība, gan spēks un prāts.

IMG 0868

Festivāla otro dienu jaunieši iesāka ar rīta rosmi, kuru vadīja parlamentāriete Annika Kristena Ozoliņa. Jaunieši dienu iesāka ar pieredzes stāstiem, kuros dalījās Jūrmalas parlamentārieši un Jūrmalas jauniešu domes pārstāvji. Diskusijās par skolēnu parlamenta nozīmi skolās un par to, ko viņi kā komanda var paveikt vai mainīt savās skolās, piedalījās visi dalībnieki. Darbs grupās noderēja, plānojot pasākumus vai projektus savai skolai vai novada jauniešiem. Katra grupa prezentēja savu redzējumu un kopīgi vērtēja, izvirzot trīs labākās idejas.

Jauniešiem bija iespēja tikties ar žurnālistu Raivi Vilūnu, kurš Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūrā pēta tiešsaistes medijus un to satura transformācijas. Raivis ar jauniešiem runāja par kritisko domāšanu un to, kā sapras,t vai informācijas avots ir uzticams. Jaunieši bija ļoti ieinteresēti un aktīvi iesaistījās diskusijā par dzirdēto. Turpmākajā dienas daļā “SKY 2019” festivāla dalībniekiem bija iespēja vērot Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrības sagatavoto priekšnesumu. Paraugdemonstrējumus jauniešiem sniedza Jānis Vasiļevskis, Edgars Otto, Edmunds Otto un Daniels Daņilovs.

IMG 1316

Pēcpusdienā pie parlamentāriešiem ieradās īpašais viesis - Felipe Gabriel Dos Santos Xavier. Felipe jauniešus iedvesmoja ar savu dzīvesstāstu par to, kā no Brazīlijas atbraucis uz Latviju, 4 gadu laikā iemācījies tekoši runāt un lasīt latviski. Bet pats galvenais, kā ticēt sev un nepadoties. Pēc sarunām ar Felipi jaunieši varēja kopā ar viņu pārbaudīt savas futbola prasmes. Parlamentārieši bija priecīgi par šo iespēju un vēl ilgi nespēja atvadīties no šī pozitīvā un sirsnīgā cilvēka.

IMG 1329

Pārējo vakaru jaunieši pavadīja kopā, vārot zupu uz ugunskura, sarunās un spēlēs, kas vēl jo vairāk klātesošos satuvināja. Fesivāla otrās dienas noslēgumā jauniešiem bija ballīte ar jauno DJ Ričardu Jāni Šteinu.

Kā festivāla noslēgumā atzina festivāla dalībnieki un viesi, pasākums bija izdevies. Jauniešiem tika dota iespēja uzklausīt iedvesmas pilnus stāstus, atpūšoties un radoši darbojoties, kā arī visiem kopā plānojot skolēnu parlamentu tīkla darbību Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolās. Ikviens atzina, ka šāds festivāls jārīko katru vasaru.

IMG 1679

Festivāla dalībnieki saka paldies par atbalstu Tukuma novada un Engures novada pašvaldībām.

Paldies Adrianam Gūtšmitam un Ilzei Steriņai, kas pasākumu iemūžināja lieliskās fotogrāfijās.