Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Noslēdzies projekts “JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība”

 

No 2018. gada jūnija līdz 2019. gada maija beigām Tukuma novada Izglītības pārvalde īstenoja projektu JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība” ar mērķi veicināt dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību, lai sniegtu iespēju jauniešiem (skolēniem) iegūt praktiskās iemaņas un zināšanas  uzņēmumu vidē un pavērtu iespēju strādāt vasaras periodā. Projekts bija plānots kā pilotprojekts uz kura pieredzi balstoties, pašvaldībā tiktu ieviesta ikgadēja programma ar tādu pašu mērķi.

 

        

 

Projektā pieteicās 14 Tukuma novadā esošie uzņēmumi un vairāk kā 20 jaunieši. Projekta galvenās aktivitātes bija tikšanās ar uzņēmējiem un viņu iepazīstināšana ar projekta mērķi un aktivitātēm, rudenī notika projektā iesaistīto jauniešu apmācības un no janvāra līdz maijam jauniešu praktiskā darbošanās uzņēmumos. Praktiskās darbošanās laikā notika kopīga projekta vidus posma izvērtēšanas tikšanās. Minētajā perioda jaunieši saņēma projektā iesaistīto mentoru atbalstu. Projektu noslēdza 14 jaunieši, kas praktisko pieredzi ieguva uzņēmumos SIA "Dekšņi", SIA “Alante”, SIA “AM13” (Andrii Art), AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Partner Broker, SIA “Novadu ziņas”, SIA "Tukuma Slimnīca", AS “Citadele banka”, SIA "Kopideja", AS “KOMFORTS INDUSTRIES”, IKU “Eduards” un SIA ,,Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs'' Tukuma konsultāciju birojs. Kā nozīmīgākos projekta ieguvumus jaunieši min iespēju apgūt praktiskas darba iemaņas, komunikācijas prasmju pilnveidošanu, iespēju atrast darbu vasaras periodā attiecīgajā uzņēmumā un padziļinātu izpratni par praktiskām profesijām uzņēmumos, kas savukārt palīdz pieņemt pamatotus lēmumus par tālāko profesionālo attīstību un izglītības izvēli.

 

 

15.maijā notika projekta noslēguma izvērtēšanas pasākums, kurā tikās jaunieši, viņu mentori, uzņēmumu pārstāvji un projekta īstenotāji, lai apkopotu projektā gūto pieredzi un dalītos ar ieteikumiem turpmākai šāda projekta īstenošanai pašvaldībā.

 

Projekts tika īstenots Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta īstenotāji izsaka pateicību visiem tiem, kas iesaistījās projekta realizēšanā.

 

                                                            

 

 

 

Ieva Upesleja

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

jaunatnes lietu speciāliste