Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Radošā darbnīca

gleznošana uz svecēm