Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

JC sporta zāle

ygu