Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Tukuma novada Jauniešu Domes pirmā tikšanās

TNJD2

 

11.martā, uz pirmo tikšanos Zoom vidē, kopā sanāca jaunieši, kuriem interesanta šķiet ideja par Tukuma novada Jauniešu domes izveidi. Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs iepriekš bija izsludinājis mēnesi ilgu pieteikšanos dalībai Jauniešu dome. Uz pirmo tikšanos Zoom pieslēdzās 9 jaunieši.

Pirmās tikšanās laikā jauniešu centra darbinieki iepazinās ar visiem potenciālajiem Jauniešu domes dalībniekiem, iepazīstināja viņus ar jauniešu centra telpām. Un kopīgi jau pastrādāja pie dažādām idejām. Izmantojot vietni Jamboard, izrunājām dažādus jautājumus kā, piemēram, Jauniešu domes mērķi, uzdevumi, struktūra, pienākumi, tiesības, iespējamie sadarbības partneri, sadarbība ar jauniešu centru un arī to, kā popularizēt Jauniešu domi un piesaistīt tai jaunus interesentus.

Tikšanās laikā jau izrunājām, kad varētu organizēt nākamo tikšanās reizi un kādus jautājumus tajā izrunāt. Otrajā tikšanās reizē ar pieredzes stāstu par Jauniešu domes darbību esam uzaicinājuši Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvjus. Un ceram, ka viņu stāstītais ļaus labāk saprast, kādu domi vēlamies veidot.

Tikšanās izskaņā jaunieši tika aicināti domes darbībā iesaistīt arī savus draugus un citus interesentus, un tas arī nesa rezultātu, pēc tikšanās saņēmām jau vairākus jaunus pieteikumus. Ja arī Tev interesē Jauniešu domes darbība un vēlies iesaistīties, sazinies ar Tukuma novada MJIC.

 

Jauniešu dome TNJD 2