Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Piedalies aptaujā

Plakats FG 09122020Ja esi 13-18 gadus vecs jaunietis, kurš dzīvo Tukuma, Engures, Jaunpils vai Kandavas novadā, aicinām Tevi dalīties ar savu pieredzi un viedokli. Šī aptauja aizņems max. 10 minūtes Tava laika. Vēlamies Tev jautāt, kā jūties savā skolā, pagastā, novadā? Vai vietā, kur dzīvo, Tev ir iespējas nodarboties ar Tevi interesējošiem hobijiem, saņemt atbalstu, kad tas nepieciešams un ietekmēt vidi un lietas Tev apkārt?
Kāda jēga par to runāt? Tāpēc, lai pašvaldības politiķi un jomu vadītāji uzzinātu, kā dzīvo jaunieši viņu vadītajā pašvaldībā, ar kādā grūtībām saskaras un kādas ir viņu vajadzības. Bez tam, jau 5. jūnijā ir pašvaldības vēlēšanas, tādēļ šī ir iespēja tikt sadzirdētiem no jaunajiem pašvaldības politiķu kandidātiem un prasīt, ko viņi gatavi darīt savas pašvaldības jauniešu, tostarp Tavā labā.
Aptauju veic Biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar Tukuma novada Tukuma novada pašvaldības iestādi "Tukuma novada sociālais dienests projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ietvaros. Šī ir anonīma aptauja un dati tiks lietoti tikai apkopotā veidā.