Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

TEJ skolēnu parlamenta tikšanās

1

25. februārī, Zoom vidē, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam projekta “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana” ietvaros, tikās TEJ tīkla dalībnieki. Nodarbību “Jauniešu mentālā veselība” vadīja Katrīna Žaltkovska -Latvijas Psihologu Biedrības padomes locekle. Kopumā tikās 15 skolu parlamentārieši un konsaltanti no Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolām.
Tematiskās tikšanās programma ietvēra teorētiskus aspektus un praktisku uzdevumu izpildi. Tika iegūtas jaunas zināšanas tematikā un veicināta sadarbība TEJ dalībnieku vidū. Tikšanās laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par būtiskākajām ar jauniešu mentālās veselības saistītām tēmām un tika piedāvāti papildus resursi tēmas padziļinātai apguvei:
• Mobings
• Emocionālā spriešana
• Pozitīvo lietu diskvalificēšana
• Personifikācija
• Domu lasīšana
• Pašizaugsmes vingrinājumi
• Nepatīkamas emocijas
+ Pašizaugsmes maratona izaicinājums.
Pēc tematiskās tikšanās TEJ dalībniekiem, kuri vēlēsies attīstīt zināšanas un prasmes konkrētā tematikā, būs iespēja piedalīties Pašizaugsmes maratonā. Pašizaugsmes maratona ietvaros dalībniekiem būs pieejamas bezmaksas konsultācijas klātienē un neklātienē, ko nodrošinās pieaicinātie nozaru speciālisti, atbilstoši jauniešu vajadzībām. Visa pašizaugsmes maratona laikā dalībniekiem būs iespēja uzkrāt savus sasniegumus un saņemt atzinību projekta noslēguma pasākumā.
Tematisko tikšanos vadīja: Inese Šubēvica - projektu un neformālās izglītības pasākumu vadītāja ar 22 gadu pieredzi dažādās tematikās. Strādājusi ar dažādu jomu NVO, jo īpaši ar jauniešiem, ar dažādām Latvijas pašvaldībām (lielums, reģions) un sadarbībā ar dažādu nozaru uzņēmējiem. Īstenoti virkne projekti Latvijā un sadarbībā ar partneriem un finansētājiem no citām valstīm. Pēdējā gada laikā Ineses vadītos neformālās izglītības pasākumos iesaistījušies jau ap 800 dalībnieki.
2