Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Esam kļuvuši par Eurodesk koordinatoriem Zemgales reģionā.

PSX 20200304 095457Tukuma novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ir kļuvis par Eurodesk reģionālo koordinatoru Zemgales reģionā.  

Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz uzticamu informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām visā Eiropā. Eurodesk misija ir palielināt izpratni par Eiropas iespējām un mudināt jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem. Eurodesk nodrošina arī informatīvu atbalstu Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem. Eurodesk organizē mācības un pasākumus jauniešiem visā Latvijā, tostarp ik gadu oktobrī kampaņu Time to Move.

Eurodesk reģionālie koordinatori veicina jauniešu mobilitāti Eiropā, izplatot informāciju un materiālus par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu, sniedzot konsultācijas jauniešiem un jaunatnes organizācijām un arī organizējot dažādus aģentūras apmaksātus pasākumus.