Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Par mums

Par mums

Pašvaldības iestādes struktūrvienība, kas veic darbu ar jaunatni.

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra NOLIKUMS

Mūsu mērķis

  • uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti
  • veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas
  • viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Lai sasniegtu mērķi esam izvirzījuši uzdevumus:

  • veicināt jauniešu iniciatīvas
  • īstenot neformālās izglītības aktivitātes
  • īstenot interešu izglītības programmas un nodrošināt brīvā laika aktivitātes
  • realizēt vietēja un Eiropas līmeņa projektus

Centrs tapis pateicoties Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projektam.

Jauniešu centra mājas lapa izveidota ar Erasmus+ programmas atbalstu.

Mājas lapas veco versiju vari apskatīt šeit.