Tukums county
Multifunctional Youth Initiative Center

 

Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2019 noslēguma tikšanās

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad neilgi pēc valsts svētkiem, 21. novembrī Tukuma bibbliotēkas semināru zālē pulcējās “Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2019” projektu īstenotāji, lai kopīgi atskatītos uz paveikto, izanalizētu veiksmīgāko un arī pārrunātu to, kas tad projektu realizētājiem šķita pats grūtākais un ko, iespējams, varētu uzlabot nakamā gada projektiem.

Plakāts 2019gala or apst.proj

Kopumā šajā gadā konkursam tika iesniegti 10 projektu pieteikumi, no kuriem, pēc žūrijas vērtējuma, apstiprināti tika 9. Katrs atbilstoši prasītajam finansējumam, saņēma maksimāli pieejamos 300 eiro. Šī gada realizēto projektu ģeogrāfija nebija tik plaša kā iepriekšējā gadā. Četrus projektus realizēja jaunieši no Irlavas pamatskolas, 2 projektus realizēja skolēni no Tukuma E.Birznieka- Upīša 1. pamatskolas, un pa vienam projektam no Sēmes pagasta, Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrības un jauniešiem, kas ikdienā aktīvi darbojas radošajā darbnīcā “Ligzda”.

PSX 20191122 092644

Projektu tēmas bija ļoti dažādas – jauniešu pārgājiens gar jūras krastu, autobusa pieturas labiekārtošana Sēmē, Ielu vingrotāju čempionāts, dabas pētīšana un izzināšana kopā ar Māri Olti, sporta nodarbības kopā ar sporta zvaigznēm, pērļu rotu izgatavošana un koka spēļu veidošana, zaļā dzīvesveida iepazīšana un fantāzijas attīstīšana radot dažādas spēles.  

PSX 20191122 092720

Lielākoties, projektu idejas balstījās uz jauniešu interesēm un hobijiem, kā arī problēmām, ko jaunieši saskatīja savā ikdienas dzīvē un kuras viņi vēlējās atrisināt. Noslēguma tikšanās reizē jaunieši atzina, ka ieguvuši noderīgu pieredzi un daudz ko mācījušies, gan savu ideju rakstot projekta pieteikuma anketā, gan pēc tam šo ideju prezentējot žūrijai, gan projektu īstenojot reāljā dzīvē. Jo visi projektu īstenotāji saskārās ar dažādiem izaicinājumiem un nelielām grūtībām saistībā ar laika plānošanu un finansēm.

PSX 20191122 092806

Arī 2020. gadā ir paredzēts jauniešu inciatīvu projektu konkurss Tukuma novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pieteikšanās konkuram tiks izsludināta 2020. gada februārī. Plašāka informācija par "Tukuma novada jauniešu iniciatīvu konkursu 2020" būs pieejama Tukuma novada Izglītības pārvaldes un Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra interneta vietnēs www.tip.edu.lv un www.tukumajauniesucentrs.lv un sociālo tīklu "facebook" un "instagram" kontos, kā arī Tukuma novada Domes interneta vietnē www.tukums.lv .

PSX 20191122 093033

“Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2019” kopējais budžets bija 3000,00 euro. Konkursā varēja piedalīties Tukuma novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, līdz 25. martam iesniedzot jauniešu iniciatīvu projektu.  Iesniegtos projektus vērteja žūrija. Apstiprinātajiem projektiem katram tika piešķirts finansējums 300,00 euro apmērā. Šo projektu īstenošanas periods bija no 23. aprīļa līdz 31. oktobrim. Konkursu finansēja Tukuma novada Dome un organizēja Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs.

PSX 20191122 093122PSX 20191122 093212

PSX 20191122 093322

PSX 20191122 093421

PSX 20191122 093508

PSX 20191122 093731

PSX 20191122 093803

PSX 20191122 093902