Tukums county
Multifunctional Youth Initiative Center

 

Projekts "JUP: jaunietis - uzņēmējs - pašvaldība"

plakaats JUPweb2020 gatavaisAicinām jauniešus vecumā no 16 līdz 19 gadiem pieteikties praktiskās pieredzes gūšanai uzņēmumos!

Projekta “JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība” mērķis ir uzsākt un veicināt dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību, lai sniegtu iespēju jauniešiem iegūt praktiskās iemaņas un zināšanas uzņēmumu vidē, ar mērķi strādāt vasaras periodā, kā arī lai palīdzētu jaunietim gūt priekšstatu par dažādām profesijām un izvēlēties tālāko izglītību un nākotnes profesiju.

Pavisam projektā iesaistījušies nedaudz vairāk kā 15 uzņēmumi, kas sniegs jauniešiem iespēju iegūt praktiskās iemaņas darbojoties uzņēmumos.

 Praktiskā darbošanās ietver:

     • jauniešu iepazīstināšanu ar uzņēmumu, tā vidi;
     •  darbinieku ēnošana;
     • pieredzes nodošana jaunietim;
     •  instruktāžas sniegšana dažādu uzdevumu veikšanā;
     •  dažādu praktisko uzdevumu veikšana (praktizēšanās).

Pirms tam, jauniešiem paredzētas 3 sagatavošanās nodarbības, kam paralēli uzņēmumi piedāvās arī atvērto durvju dienas, kurās jaunieši varēs iepazīt dažādus uzņēmumus pirms izdarīt izvēli, kur praktizēties projekta laikā. Katram jaunietim būs pieejams mentora atbalsts.

 Vairāk informācija par projekta aktivitātēm un pieteikšanās: https://saite.lv/JUP2020

Projektu īsteno Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs.