Tukums county
Multifunctional Youth Initiative Center

 

TIEK PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS KONKURSAM ‘’TUKUMA NOVADA JAUNATNES GADA BALVA 2020/2021’’

Lai veicinātu jauniešu un jaunatnes darbā iesaistīto iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, atbalstītu viņu izaugsmi un novērtētu viņu sasniegumus, Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs jau trešo gadu organizē konkursu “Tukuma novada jaunatnes gada balva 2020/2021”.

Tukuma novada kopija kopijaLai piedalītos konkursā un pretendētu uz “Gada jaunieša” un “Jaunieša stiprā pleca” titulu, no 2021.gada 25. oktobra līdz 2021.gada 30. DECEMBRIM ir jāiesniedz pieteikums, sūtot to elektroniski uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai iesniedzot to Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Šēseles ielā 3, Tukumā.

Konkursa "Tukuma novada jaunatnes gada balva 2020/2021" nolikums un pieteikuma anketa.

Pieteikumu konkursam var iesniegt pats dalībnieks, viņa vecāki, draugi, skolotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības iestādes.

Konkursa dalībnieki tiks vērtēti 4 dažādās kategorijās:

  • Gada jaunietis vecumā no13 līdz 15 gadiem;
  • Gada jaunietis vecumā no 16 līdz 18 gadiem;
  • Gada jaunietis vecumā no 19 līdz 25 gadiem;
  • Jaunieša stiprais plecs.

Konkursa žūrija vērtēs dalībniekus pēc šādiem kritērijiem:

  • dalībnieks iedvesmojis jauniešus ar savu piemēru;
  • dalībnieks ir veicis brīvprātīgo darbu;
  • dalībnieks ir darbojies skolēnu pašpārvaldē vai biedrībā, vai jauniešu organizācijā vai neformālā interešu grupā;
  • dalībnieks ir izstrādājis un īstenojis projektus, iniciatīvas, kā arī strādājis ar sponsoru piesaisti pasākumiem;
  • dalībnieks ir aktīvi sevi pilnveidojis piedaloties dažādos semināros, konferencēs, mācībās gan klātienē, gan digitālajā vidē;
  • dalībnieks ir iesaistījies kultūras, sporta, sabiedrisko pasākumu organizēšanā un īstenošanā;
  • dalībnieks ir piedalījies starptautiskos jauniešu projektos;
  • dalībnieks ir pozitīvs piemērs jauniešiem;

Nepaliec vienaldzīgs! Novērtē darbīgus, radošus un aktīvus jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos! Piesaki jaunieti vai darbā ar jaunatni iesaistīto konkursam “Tukuma novada jaunatnes gada balva 2020/2021”!

 

Login