Tukuma novada attīstība un jaunieši

Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanā pašvaldība īstenos 22 rīcības virzienus, tajā skaitā RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts.

http://www.tukums.lv/images/stories/Tukuma_novada_Strategija_2014_12_18.pdf

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM. RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts (55.lapaspuse)

http://www.tukums.lv/images/stories/Tuk_nov_AProgramma_22-12-2015.pdf

Papildus informācija