Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
×

Brīdinājums

Paplašinājums 8.2.6 ir pieejams, bet tam nepieciešama vismaz 7.2 PHP versija, jūsu serverim ir tikai PHP 5.6.40
Paplašinājums 7.4.0.1 ir pieejams, bet tam nepieciešama vismaz 7.1 PHP versija, jūsu serverim ir tikai PHP 5.6.40
×

Ziņa

E-pasta sūtīšanas funkcija šai vietnei ir uz laiku atslēgta.

jauniešu iespējas

Tukuma Info Punkts

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

visas iespējas