Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Spageti tornis

tornis kopija 2