Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Ziemīšu rotājumu konkurss

 konkurss 6