Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Spageti tornis

tornis 1