Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

,,Ķirbju māksla''

Konkurss 1