Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

TUKUMA NOVADA SKOLēNU PAŠPĀRVALŽU FESTIVĀLS ,,sky'22''

Tuvojoties vasaras un reizē arī skolēnu brīvlaika izskaņai, Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jaunatnes līderu koalīciju projekta “Ar TEJK uz izaugsmi” ietvaros 40 jauniešiem no gandrīz visu Tukuma novada skolu pašpārvaldēm organizēja vasarīgu, izzinošu, jauniem iespaidiem, draugiem un pozitīvām emocijām piepildītu 3 dienu jauniešu iesaistes un sadarbības pasākumu “SKY’22”.
Jauniešu vasaras akadēmija, kā to sauca paši organizatori, sākās 9.augustā un noslēdzās 11.augustā. Jau otro gadu šāda veida pasākums norisinājās skaistajā un viesmīlīgajā Šlokenbekas muižā. Trīs dienu laikā jaunieši sapazinās, izveidoja jaunas draudzības ar jauniešiem no dažādām skolām, kas noteikti veicinās skolu sadraudzību arī nākamajā mācību gadā, jo TEJK tīkla darbība neapstājas un turpināsies. SKY’22 laikā jaunieši mācījās par dažādu grupu mijiedarbību, medijpratību un kritisko domāšanu. Pirmās dienas pēcpusdienā dalībniekiem bija iespēja tikties ar žurnālisti Kristīni Žildi-Krēvicu, kas iepazīstināja jauniešus ar žurnālista darbu. Vakarā jaunieši izklaidējās un savu veiklību demostrēja netradicionālajās sporta spēlēs.
Otrajā dienā jaunieši runāja par TEJK dalībnieku īstenotajiem un iecerētajiem projektiem, par to, kādi ir veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumi, par lēmumu pieņemšanu un to, kā ģenerēt jaunas idejas un novest tās līdz realizācijai. Vakarā notika pats jautrākais un emocionālākais pasākums visu šo 3 SKY’22 norises dienu laikā – Talantu/NeTalantu satikšanās. Tajā jaunieši uzdrošinājās plašākai publikai parādīt to, ko prot vislabāk, vai tieši pretēji, ko vispār neprot darīt.
Trešā un noslēdzošā diena iesākās ar TEJK darbības 2022./2023.mācību gadā plānošanu, iespēju un izaicinājumu apzināšanu, ko dienas noslēgumā piedāvāt Tukuma novada skolu pašpārvalžu konsultantiem, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājai un Jaunatnes jomas pārstāvjiem.
Pēcpusdienā notika arī pati jauniešu tikšanās ar visiem iepriekš minētajiem cilvēkiem, kas ir cieši saistīti ar jaunatnes jomu. Šīs tikšanās laikā jaunieši varēja jautāt visus sev interesējošos jautājumus, kas saistīti ar skolas dzīvi, parlamentiem, TEJK tīklu un jauniešu ikdienu.
Dienas noslēgumā jaunieši atskatījās uz paveikto, gremdējās atmiņās par jaukākajiem brīžiem SKY’22 laikā, kā arī runāja par to, ko tad TEJK tīkls varētu darīt nākamajā mācību gadā.
Paldies jauniešiem un visiem iesaistītajiem, kas ļāva šī gada SKY’22 norisināties tik burvīgā gaisotnē.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”1