Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Anekdošu akadēmija

Anekdošu konkurss