Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Tukuma novada jaunatnes gada balva 2020/2021 apbalvošana

ŠĪ gada 25.februārī tika apbalvoti aktīvākie Tukuma novada jaunieši un jauniešu atbalsta personas jeb jauniešu stiprais plecs.

Iepriekšējie divi gadi bijuši neparasti un neierasti mums visiem, un arī šī gada Tukuma novada jaunatnes gada balva 2020/2021 laureātu apbalvošana bija neierasta. Epidemioloģiskās situācijas dēļ, pasākums nenotika kā ierasts, kad visi pieteicēji, nominanti un uzvarētāji ar savām ģimenēm sanāca kopā muzikāli piesātinātā apbalvošanas ceremonijā. Šajā reizē uzvarētājus devāmies sastapt un sveikt viņu skolās.

IMG 20220225 101649

Tukuma novada gada jaunietis (vecuma grupā 13- 15 gadi) – Gusts Upmanis.

Gustu pieteica viņa mācību iestāde. Puisis aktīvi darbojas Tukuma Ernesta Birznieka- Upīša 1.pamatskolas skolēnu parlamentā, kurā ir kā parlamenta priekšsēdētājs. Labprāt iesaistās arī Tukuma novada MJIC organizētajās aktivitātēs, pārliecinoši un pamatoti prot argumentēt savu viedokli, aizstāvot savas idejas par novada jauniešu problēmām. Kā arī jaunietim ir savs redzējums par Tukuma novada jauniešu kustības aktivitātēm. Puisis darbojas arī Tukuma novada jauniešu Domē. Gustam piemīt prasmes motivēt savus klases biedrus un skolēnu parlamenta pārstāvjus organizēt pasākumus mazāko klašu skolēniem. Jaunietis ar saviem domubiedriem nodibināja grupiņu “Superžiperi” un piedalījās Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ar projektu “PAZIBA”.

IMG 20220225 095013

Tukuma novada gada jauniete (vecuma grupā 16- 18 gadi) – Agnete Galinska.

Agnete ir Tukuma 2.vidusskolas un klases aktīviste. Vienmēr atbalstoša un atsaucīga organizēt dažādus pasākumus. Ir sabiedriska savā klases kolektīvā. Vienmēr iesaistās klases un skolas pasākumos un to organizēšanā.

Jau divus mācību gadus Agnete aktīvi darbojas Tukuma 2. vidusskolas skolēnu domē, aktīvi organizē dažādus pasākumus, veido materiālus, plakātus, afišas, piedalās skolas video viktorīnu veidošanā. Attālināto mācību periodā aktīvi iesaistījās skolēnu domes iniciatīvā uzmundrināt un iedvesmot savus vienaudžus un skolas biedrus, veidojot interesantas publikācijas domes jauniešu izveidotajā iekšējā komunikācijas tīklā MS Teams vidē. Vairākus gadus piedalījusies arī Ziemassvētku labdarības akcijas organizēšanā skolā.

2020./2021. mācību gadā iesaistījās TEJ pašpārvalžu tīklā, piedalījās Pašizaugsmes maratonu projektā “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana”, apmeklējot dažādas izzinošas nodarbības, kas visa gada garumā notika Zoom vidē.

Agnete labprāt iesaistās Tukuma jauniešu centra aktivitātēs, dažādos projektos un mācībās. 2021.gada maijā kopā ar komandu no Tukuma 2. vidusskolas skolēnu domes iesaistījās IAC projektā “Piedalies un veido nākotni!” kā vēlēšanu kluba eksperte – analizēja partiju programmas, piedalījās diskusijās ar deputātu kandidātiem, organizēja pašvaldību vēlēšanu simulācijas norisi Tukuma 2. vidusskolas skolēniem, apkopoja, analizēja rezultātus, piedalījās reģionālajā seminārā, kur izteica savus priekšlikumus vēlēšanu simulāciju metodes izmantošanai mācību procesā.

Piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mācībās skolēnu pašpārvaldēm par dažādām līdzdalības formām un projektu izstrādi kā skolēnu līdzdalības metodi. Mācību laikā Agnetei sadarbojoties ar citiem skolēnu domes pārstāvjiem ir radusies iniciatīva projektam veselīga dzīvesveida popularizēšanai un skolēnu labizjūtas veicināšanai, kas ir izstrādes stadijā. 

Agnetei ir plašs interešu loks – viņa dzied skolas korī, darbojās foto pulciņā, apmeklē kikboksa treniņus. Agnete ir izgājusi kursus astroloģijā. Uzsākusi dalību Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašizaugsmes programmas (The Duke of Edinburgh's International Award) bronzas līmenī.  

Agnete ir ļoti atsaucīga, aktīva, viņai par visu ir pamatots viedoklis. Agnete ir emocionāla un sirsnīga, ar augstu atbildības sajūtu pret uzticēto uzdevumu, viegli atrod kontaktu gan ar klases biedriem, gan skolotājiem, gan arī nebaidās izteikt savu viedokli svešās auditorijās.

IMG 20220225 095233

Tukuma novada gada jaunietis (vecuma grupā 16- 18 gadi) – Ralfs Puhaļskis.

Ikdienas mācību darbā un skolas aktivitātēs Ralfs ir atsaucīgs, vērsts uz sadarbību, visu dara pamatoti un iedziļinoties. Viņam raksturīga mērķtiecība, milzīga darba kapacitāte. Par visu ir pamatots viedoklis. Viņam ir plašs interešu loks un daudz tādu interešu, kas nav tik raksturīgi jauniešiem šajā vecumā. Piemēram, šobrīd Ralfs patstāvīgi apgūst svahili valodu, pirms tam tādā pašā veidā mācījies arī turku un latīņu valodu. Viņš restaurē vecās ģimenes klavieres, izmantojot vienīgi internētā atrodamo informāciju un pamācības, klausās vinila plates. Ralfs apmeklē programmēšanas un teātra pulciņu, brīvajā laikā aizraujas ar vēsturi, politiku, valodām un mūziku, veido banknošu, monētu, pastmarku, medaļu un citu relikviju kolekcijas, daudz lasa grāmatas un dzeju, pats sacer filmu scenārijus un epifānijas. Arī latviešu valodas skolotāja uzteic Ralfa prasmi veidot strukturētu stāstījumu un ar to ieinteresēt citus klases biedrus. 

Strādājot grupā, Ralfs uzņemas līdera lomu, jo spēj iepriekš paredzēt vajadzīgo rezultātu un  virzīt grupu uz tā sasniegšanu. Ļoti atsaucīgs, neatsaka līdzdalību klases un skolas aktivitātēs. Iesaistās labdarības aktivitāšu organizēšanā skolā Ziemassvētku laikā.

Ralfam ir plaša pieredze starptautiskos projektos un jauniešu politiskās līdzdalības programmās. 2020./2021. un 2021./2022. mācību gadā aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā. Tās ietvaros veicis pētījumu Tukuma novadā un partnerskolās Zviedrijā, Lietuvā, Horvātijā, Ungārijā, Portugālē un Austrijā un izstrādāja parlamentārās demokrātijas projektu “Iedzīvotāju iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā”, kas ieguva 1.vietu Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā.  EPVS sadarbības ietvaros piedalījies eTwinning projektā "United in Diversity. EUROPE DAY 2021" ar jauniešiem no Lietuvas, Zviedrijas, Ungārijas, Austrijas, Portugāles un Horvātijas. Šis eTwinning projekts ieguva Eiropas Kvalitātes sertifikātu.

Lai pilnveidotu savu izpratni par to, kā likumdošana, tieslietu sistēma, sabiedrības iesaiste un vēlēšanas nodrošina parlamentārās demokrātijas ilgtspēju, Ralfs piedalījās “Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklā”, Zoom platformā diskutējot ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu, kā arī cikla ietvaros rakstiski uzdevis jautājumus un saņēmis atbildes no ārlietu ministra E.Rinkēviča un tiesībsarga J.Jansona.

Lai sasniegtu savu mērķi, pēc vidusskolas beigšanas sekmīgi iekļūt LU Sociālo zinātņu fakultātes budžeta grupā, Ralfs jau savlaicīgi ir pabeidzis Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu Fakultātes “Jauno profesionāļu skolu” politikas nozarē.

Komunikācijā ar klasesbiedriem ir laipns, atbalstošs, draudzīgs. Nekad neatsaka palīdzību un mudina iesaistīties arī citus, turpina aktīvi izrādīt iniciatīvu skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā.

IMG 20220225 092932

Žūrijas simpātija – Līva Elizabete Petrova (Tukuma Raiņu Valsts ģimnāzija)

Sabiedriskās  aktivitātes (darbība skolas parlamentā); iesaistās pasākumu īstenošanā; starptautiskā pieredze, piedaloties projektā “Erasmus”; dalība Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Melbārdes iniciētajā sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” – Nākotnes līderu akadēmija; dalība Eiropas Parlamenta rīkotajā Eiropas Jauniešu forumā; iedvesmo ar  savu piemēru uzdrīkstēties.

IMG 20220225 102116

Jauniešu stiprais plecs – Maira Vimba

Aktīvi motivē jauniešus iesaistīties dažādos pasākumos, apmācībās. Ir ļoti atvērta un komunikabla. Labprāt atbalsta jauniešu projektus un iniciatīvas. Vada audzināšanas darbu Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā. Ir gatava palīdzēt jebkurā ar jauniešiem saistītā jautājumā.