Skolas saimes koks

Projekta mērķis ir izveidot Irlavas vidusskolā radošās darbnīcas kokapstrādē, šajās nodarbībās iesaistot maksimāli daudz visu klašu skolēnus. Projekta mērķis ir arī saliedēt skolas skolēnus kopējā darbā un radīt patriotiskāku attieksmi pret skolu. Radošajās darbnīcās no koka tiks izgatavots “Skolas saimes koks”- stilizēts ozols ar lapām, kas simbolizēs katru skolas skolēnu.

Papildus informācija