Mazpilsēta portretos. Tukuma sejas.

Projekta mērķis ir rosināt cilvēkos, īpaši jauniešos, interesi par vidi, kurā tie dzīvo, veidot, nostiprināt un saglabāt Tukuma kultūras atmiņas, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta galvenās aktivitātes būs foto un mākslas kursi, kā arī izstāde un tās atklāšana. Ir ieplānotas divu viesmākslinieku lekcijas. Projektā varēs piedalīties jebkurš interesents, galvenokārt aicināti iesaistīties jaunieši vecumā no 14 gadiem, kurus interesē foto un māksla un, kuri vēlas atrast domubiedrus radošās izpausmēs.

Papildus informācija