Esi aktīvs!

Projekta mērķis ir pilnveidot un papildināt jau esošo dabas taku Sēmē, tādā veidā veicinot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī uzlabo vidi un aktualizēt neformālās izglītības iespējas dabā. Galvenās aktivitātes- īpašu akmeņu lasīšana un krāsošana, informācijas ievākšana un apkopošana, spēļu izveide, putnu būru izgatavošana iesaistot jauniešu vecākus - Sēmes iedzīvotājus. Dabas takas labiekārtošana ar izveidotajiem objektiem. Informatīvo zīmju nostiprināšana un izvietošana takā.

Papildus informācija