Vai ir dzīve pēc EBD?

Esi piedalījies ES programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" apakšprogrammā "Eiropas Brīvprātīgais darbs" un īsāku vai garāku laiku kādā citā valstī veicis Eiropas Brīvprātīgo darbu, un nesen atgriezies Latvijā? Nezini, ko iesākt ar iegūtajām zināšanām, prasmēm un pieredzi? Nepieciešams atbalsts, lai reintegrētos sabiedrībā?

Tad šis pasākums domāts tieši tev!

 

Papildus informācija