EBD brīvprātīgo jauniešu aktivitātes

"Together to the goal" jeb Eiropas brīvprātīgie Tukuma jauniešu centrā.

Tukuma novada Multifunkcionālajā Jaunatnes iniciatīvu centrā 3.oktobrī ieradās divi Eiropas brīvprātīgā darba veicēji, spāņu meitene Carmena un puisis no Francijas Nordine. Viņi ir paspējuši nedaudz apskatīt pilsētu, ievākušies savā pastāvīgajā dzīvesvietā un iepazinušies ar pārējiem brīvprātīgajiem, kuri arī dzīvo Tukumā. Ir nedaudz apskatījuši Rīgu un pabijuši arī pie jūras. Jauniešu centrā, Sporta ielā 1,  jaunieši ir uzsākuši arī savas radošās aktivitātes, kurām pieteikties var ikviens apmeklējot Facebook mājas lapu: https://www.facebook.com/CN-adventures-in-Tukums-1795843284033487/ .

Tiekamies!

eu flag co funded pos rgb right 1

"Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Papildus informācija