"Together to the goal"

eu flag co funded pos rgb right 1EBD projekts "Together to the goal"

Šo pavasari Tukuma novada Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs iesāka ar satraukumu un nelielu neziņu, jo gaidījām atbildi no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par Erasmus+ programmā "Jaunatne darbībā" iesniegto Eiropas Brīvprātīgā darba projektu. Gaidījām ilgi, bet tad, kādu rītu pārskatot jaunākos e-pastus, beidzot ieraudzījām starp tiem arī jaunumus no aģentūras. Ar prieku aģentūra mums paziņoja, ka projekta pieteikums Nr. 2016-2-LV02-KA105-001248 ar nosaukumu "Together to the goal" (kopā uz mērķi) ir apstiprināts un varam sākt gatavoties brīvprātīgo uzņemšanai oktobrī.

Tukumā brīvprātīgie no dažādām Eiropas valstīm vairs nav nekāds retums. Mums pašiem šis būs trešais šāda veida projekts, kad uzņemsim pie sevis jauniešus, kuri izlēmuši, ka grib pamainīt savu ikdienas dzīvi un izmēģināt, ko jaunu un nebijušu. Tā kā esam jauniešu centrs, tad šī projekta mērķi arī saistījām ar jauniešiem un viņu interesēm.

Mērķis - dažādot jauniešu ikdienu, mudināt viņus uz pašiniciatīvu, ļaut saskatīt jaunas iespējas, kā sevi izglītot un pilnveidot. Lai šo mērķi sasniegtu, uzstādījām vairākus uzdevumus, kā pirmo un pašu galveno – uzņemt divus brīvprātīgos JC uz deviņiem mēnešiem. Kopīgi ar brīvprātīgajiem centīsimies izveidot vismaz divas jaunas un interesantas aktivitātes JC. Plānojam veikt vairākus informatīvos pasākumus par brīvprātīgo darbu, aktīvi iesaistīties Jauniešu domes darbībā, kopīgi plānojot un īstenojot dažādus pasākumus. Katram brīvprātīgajam piesaistīsim vienu mentoru un vienu kopīgu latviešu valodas skolotāju.

Runājot vairāk par pašu projektu, ir plānotas divas mobilitātes – divi brīvprātīgie pa vienam no Francijas un Spānijas ieradīsies Tukuma JC, lai veiktu brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgie ieradīsies JC 2016. gada rudenī, oktobra mēnesī, un veiks brīvprātīgo darbu 9 mēnešu garumā līdz 2017. gada vasarai, jūlija mēnesim. Galvenās aktivitātes kopā ar jauniešiem tiks veiktas ar neformālās izglītības metodēm. Jaunieši mācīsies darot, mācīsies no savas un citu pieredzes, darbosies kopīgi kā komanda, veiks dažādas grupu saliedēšanas aktivitātes. Tā rezultātā mācīsies un jaunas zināšanas un prasmes iegūs gan brīvprātīgie, gan vietējie jaunieši.

Svarīga loma apmaiņā būs abām partnerorganizācijām, jo abu organizāciju atsūtītie brīvprātīgie būs no citas kultūras, viņi mācīsies mūsu kultūru un mācīs mums savējo. Tā kā gan Spānija, gan Francija ir no tālām zemēm un nav ne tuvu mūsu kaimiņvalstis, tā būs lieliska pieredze un iespēja mūsu jauniešiem iepazīt un uzzināt daudz vairāk par šīm valstīm. Abās šajās valstīs runā ļoti populārās un pasaulē pieprasītās valodās, kuras brīvprātīgie ar dažādu interesantu metožu palīdzību varētu mācīt ne tikai mūsu jauniešiem, bet arī vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Varam pačukstēt, ka no Francijas būs māksliniecisks puisis, kuram ļoti tuva ir gan fotografēšana, gan dažādi kulinārijas brīnumi. Savukārt, no Spānijas būs meitene, kurai vairāk patīk dažādas sportiskas aktivitātes un darbs ar bērniem. Tā kā abi jaunieši ir ļoti atšķirīgi, tad arī domājam, ka viņu veidotās aktivitātes piesaistīs jauniešus ar dažādām interesēm. Ar pārliecību varam teikt, ka brīvprātīgie Jauniešu centrā ienesīs jaunas un svaigas vēsmas, kas šajā laikā ir arī ļoti nepieciešamas. Tādēļ mēs jau iepriekš aicinām jauniešus aktīvi sekot līdzi centra aktualitātēm, nākt pie mums, iepazīties ar brīvprātīgajiem un kopīgi apspriest, kādas aktivitātes tad paši vēlētos kopā ar mūsu viesiem īstenot.

Eiropas Brīvprātīgā darba projekts īstenots programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros. Projektu finansē Eiropas Savienība.

Papildus informācija