Ko dara jaunieši laukos?

Ielugums-slampe

Lai sasniegtu projekta "Izzini un stāsti" izvirzītos mērķus:
- izpētīt jauniešu dzīvi ārpus pilsētas teritorijas - informētību, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
- sekmēt sadarbību jaunatnes jomā, iesaistot novada pagastu pārvaldes, sabiedriskās organizācijas un uzņēmējus;
- iegūt informāciju un pamatotus pierādījumus vienota tīkla izveidei darbam ar jaunatni pašvaldībā, iekļaujot visas pagastu teritorijas,
Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina uz tikšanos "Kafija ar politiķiem" Slampes pagastā, kas notiks Zemgales vidusskolā 9.maijā plkst.13.30.
Aicinām jauniešus, darbā ar jaunatni strādājošos, skolotājus, lēmuma pieņēmējus un citus interesentus uz tikšanos, lai gūtu ieskatu jautājumā, kādas ir jauniešu iespējas laukos.

Projekts „Izzini un stāsti!", tiek realizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" ietvaros.

Papildus informācija