„Make your spirit!”

Apmacibas2016Vai atceries iepriekšējā gada superīgo piedzīvojumu Ružciemā "LEC"? Vai atceries izaicinājumus, plānus, kurus kalāt, un lēcienu? 

Šogad turpinām ar kolosālu 24 stundu piedzīvojumu kopā ar Rinaldu„Make your spirit!”. 

Pamatojoties uz Tukuma novada attīstības programmā 2015. – 2021.gadam izvirzītajiem uzdevumiem jaunatnes jomā - 2.1. pilnveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni pašvaldībā un 2.7. izveidot, izglītot un atbalstīt Tukuma novada jauniešu domi un, saskaņā 2015. gadā realizētā projekta „Jūties kā mājās!" ilgtermiņa mērķiem, tiek organizēts neformālās izglītības apmācību cikls jauniešiem „Make your spirit!" jeb „Veido savu garu!".
Apmācības tiks veidotas kā divu dienu nodarbības vienu reizi mēnesī un noslēgsies jūnijā ar trīs dienu izvērtēšanas pasākumu ,jauno mācīšanās un izaugsmes vajadzību apzināšanos kopā ar āra dzīves izglītības elementiem.
Apmācības vadīs jaunatnes un mūžizglītības speciālists, pieredzējis neformālās izglītības treneris, āra dzīves entuziasts, pieredzes izglītības atbalstītājs Rinalds Rudzītis.

Apmācību mērķis:
Veidot izpratni par jauniešu domes kā nozīmīgu aktīvas jauniešu līdzdalības veicinātāju novadā.

Dalībnieki:
1
0 līdz 14 Tukuma novada jaunieši 15 – 25 gadi, kuri izteikuši velēšanos darboties jauniešu domē pašvaldībā.

Norises laiks:
No 2016. gada februāra līdz jūnijam, 2 dienu apmācības 1 x mēnesī, pēc kalendāra :
19. februāris plkst. 16:00 līdz 20. Februāris plkst.16.00
18. marts plkst. 16:00 līdz 19.marts plkst.16.00
22. aprīlis plkst. 16:00 līdz 23. aprīlis plkst.16.00
13. maijs plkst. 16:00 līdz 14. maijs plkst.16.00
3 dienas jūnijā - datumi tiks precizēti.

 

Pieteikšanās: http://ejuz.lv/apmacibas2016

 

Papildus informācija